Điện thoại: 086 86 14 2 14

GIAO RAU TẠI NHÀ - GIÁ TẠI VƯỜN - NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH

Sản phẩm
RAU SẠCH - GẮC TRÁI
RAU SẠCH - GẮC TRÁI
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0.5kg
RAU SẠCH - THƠM TRÁI
RAU SẠCH - THƠM TRÁI
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
17,000 đ /1 Trái
RAU SẠCH - CỦ HỒI (FENNEL)
RAU SẠCH - CỦ HỒI (FENNEL)
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
40,000 đ /0.2Kg
RAU SẠCH - NHA ĐAM
RAU SẠCH - NHA ĐAM
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
11,000 đ /0.5kg
RAU SẠCH - BABY CARROT
RAU SẠCH - BABY CARROT
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
36,000 đ /0.3kg
RAU SẠCH - LÁ CÀ RI ( CURRY-LEAF)
RAU SẠCH - LÁ CÀ RI ( CURRY-LEAF)
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
15,000 đ /0.1kg
RAU SẠCH - LÁ É
RAU SẠCH - LÁ É
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
30,000 đ /0.2Kg
RAU SẠCH - LẤ CẨM
RAU SẠCH - LẤ CẨM
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
14,000 đ /0.2Kg
RAU SẠCH - LÁ HƯƠNG NHU
RAU SẠCH - LÁ HƯƠNG NHU
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0.2Kg
RAU SẠCH - RADISH - CỦ CẢI ĐỎ
RAU SẠCH - RADISH - CỦ CẢI ĐỎ
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
19,000 đ /0,2kg
RAU SẠCH - THYME - XẠ HƯƠNG
RAU SẠCH - THYME - XẠ HƯƠNG
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0,1kg
RAU SẠCH - ROSEMARY - HƯƠNG THẢO
RAU SẠCH - ROSEMARY - HƯƠNG THẢO
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0,1kg
RAU SẠCH - BÍ NHẬT
RAU SẠCH - BÍ NHẬT
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0,5kg
RAU SẠCH - BÍ NỤ
RAU SẠCH - BÍ NỤ
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
25,000 đ /0,2kg
RAU SẠCH - BẮP NON BABY
RAU SẠCH - BẮP NON BABY
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
12,000 đ /0,3kg
RAU SẠCH - BẮP MỸ
RAU SẠCH - BẮP MỸ
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
16,000 đ /2 Trái
RAU SẠCH - KHOAI MÔN CAO
RAU SẠCH - KHOAI MÔN CAO
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
20,000 đ /0,5kg
RAU SẠCH - BẠC HÀ
RAU SẠCH - BẠC HÀ
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
6,000 đ /0,3kg
RAU SẠCH - KHỔ QUA TÂY
RAU SẠCH - KHỔ QUA TÂY
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
20,000 đ /0,5kg
RAU SẠCH - RAU LANG
RAU SẠCH - RAU LANG
Giao rau tận nhà miễn phí nội thành TP HCM với đơn hàng tối...
10,000 đ /0,5kg
1 2 3 4 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRẦN GIA

Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: 086 86 14 2 14
Hotline: 086 86 14 2 14
Email: rausachtrangia@gmail.com
© Copyright 2020- CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRẦN GIA
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRẦN GIA
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRẦN GIA